Historie

Polygrafický průmysl má v plzeňském regionu bohatou minulost. Vždyť první zmínky o tisku v tomto regionu se datují již do 15. století. Historie tiskárny Typos sice není tak dlouhá, nicméně i tato tiskárna může stavět na bohaté minulosti. Vždyť historie Typosu sahá až do 20. let minulého století. V té době v Plzni působila řada tiskáren, jako byla tiskárna Grafika, Grafické závody, Pour a spol., První západočeská tiskárna, atd. Jejich spojováním po 2. světové válce vznikl podnik Západočeské tiskárny, který byl po připojení tiskárny Grafika přejmenován na Stráž, tiskařské závody. Tato tiskárna se specializovala na výrobu hospodářských tiskopisů a novin. Právě tiskopisy zůstaly jedním ze zaměření současné tiskárny Typos.

Její historie, ta novodobá, se začala psát v roce 1991. Již pod názvem Typos, tiskařské závody byla v roce 1991 zahájena výstavba haly pro novinovou rotačku MAN Roland. Dalším mezníkem v historii společnosti se stal rok 1993, kdy se Typos stal součástí nadnárodní skupiny Euro-Druckservice GmbH (www.edsgroup.de), která působí kromě České republiky také na trzích v Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Nejvýznamnějším mezníkem v historii společnosti se stal rok 2004, v němž byl vystavěn v industriální zóně Plzeň - Borská pole objekt nové tiskárny. Přestěhování umožnilo rozsáhlé investice do strojů a zařízení, díky nimž se Typos zařadil mezi největší a nejmodernější archové tiskárny na českém trhu. Rozsah a rozmanitost služeb společnosti Typos, tiskařské závody dnes významně převyšuje nabídku mnoha konkurenčních tiskáren. Díky moderním technologiím a široké paletě tiskových strojů a formátů dokáže tiskárna uspokojit většinu požadavků velkých i menších zákazníků.

Historie v číslech

1468
V Plzni byla vytištěna první česká kniha „Kronika trojánská“

1787
Josef Jan Morgensäuler založil v Plzni první tiskárnu

1879
Byla založena druhá plzeňská „Národní“ tiskárna J.R. Porta

1907
Do Plzně přesídlila ze Strakonic tiskárna Grafika

20. léta
V Plzni působí řada tiskáren: Grafika, Grafické závody, Pour a spol., První západočeská tiskárna

50. léta
Po skončení 2. světové války dochází k postupnému spojení všech plzeňských tiskáren do jediného celku pod názvem Stráž, tiskařské závody, n.p.

1991
Vznik společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s.

1993
Skupina EDS získala v rámci privatizace rozhodující podíl ve společnosti TYPOS, tiskařské závody, a.s. a TYPOS se stal součástí koncernu EDS

1998
Založení dceřiné společnosti TYPOS – Digital Print, s.r.o.

2004
Stěhování obou společností do nových prostor v industriální zóně Plzeň - Borská pole

2007
Došlo k fůzi dceřiné společnosti TYPOS – Digital Print, s.r.o. s mateřskou společností TYPOS, tiskařské závody, a.s.

2008
Vznik společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o. spojením společností TYPOS, tiskařské závody, a.s. a TTZA Blue AcquiCo s.r.o.

2009
Prodej části podniku VIVAS pre-press, a.s. – Divize digitálního tisku a její začlenění do organizační struktury Typos, tiskařské závody, s.r.o.