Archový ofsetový tisk


V rámci archového ofsetového tisku je dnes ve společnosti Typos zpracováváno široké portfolio produktů.

Do tohoto portfolia je možné zahrnout nejenom periodické a neperiodické tiskoviny, jako jsou nejrůznější publikace, knihy či časopisy, ale také řadu dalších tiskovin, především reklamního a propagačního charakteru (brožury, letáky plakáty, apod.).

 


Zpracovávat lze široké spektrum produkce do maximálního formátu B0 (100x140 cm) v barevnosti od 1/0 až po 5/5.