Seznam našich nejdůležitějších zákazníků na vyžádání

Poděkování klientům

Společnost Typos, tiskařské závody dnes patří mezi nejmoderněji vybavené polygrafické provozy. Tomuto vývoji v minulosti napomáhala a stále napomáhá spolupráce s celou řadou zákazníků z nejrůznějších oborů nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí.

Bez jejich důvěry v naše schopnosti a kvalitu nabízených služeb bychom nemohli dosahovat takových výsledků a úspěchů.