Ochrana dat

Užívání naší webové stránky je zpravidla možné bez zadání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách zjišťované osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), je jejich uvedení, pokud možno, vždy dobrovolné. Bez Vašeho výslovného svolení nebudou tyto údaje předávány třetí straně.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Stoprocentní ochrana dat proti přístupu třetí strany není možná.

Užívání v rámci impresa zveřejněných kontaktních údajů třetími stranami k zaslání výslovně nevyžádané reklamy a informačního materiálu je výslovně vyloučeno. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě nevyžádaného zaslání reklamních informacích, jak např. spamu.

Google Analytics


Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho způsobu užívání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webové stránky jsou zpravidla společností Google přeneseny a uloženy na serveru ve Spojených státech.

Aktivujete-li anonymování Vaší IP adresy na této webové stránce, bude Vaše IP adresa Googlem zkrácena uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech bude celá Vaše IP adresa přenesena na server Googlu ve Spojených státech a tam zkrácena. Anonymování IP je na této webové stránce aktivováno. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat pro vyhodnocení užívání webové stránky, shrnutí hlášení o aktivitách na webové stránce a pro poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu vůči provozovateli webové stránky.

IP adresu předanou Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude Google spojovat s žádnými jinými daty, která má k dispozici. Můžete zabránit používání souborů cookies volbou příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme Vás však na to, že jestliže tak učiníte, nebudete případně schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Mimo to můžete zabránit sběru dat (včetně Vaší IP adresy) vztahujících se na užívání webové stránky vygenerovaných soubory cookies a jejich zasílání do Gogolu a zpracování těchto dat společností Google stáhnutím a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.