• V roce 2018 jsme pořídili zbrusu nový tiskový stroj Heidelberg XL 106-5+L. Jedná se o pětibarvový stroj s technologií disperzního lakování. Pořízením tohoto stroje jsme významně modernizovali náš strojový park a navýšili tak produkční kapacity při zachování vysoké kvality tisku.
 • Díky pořízení osmibarvového tiskového stroje Heidelberg XL 105-8c jsme schopni tisknout i náročnější oboustranné celobarevné zakázky pouze na jeden průchod strojem.
 • Dominik Metzler, Vice President divize archového tisku ve skupině EDS, a od roku 2010 jednatel TYPOSu, přebírá operativní vedení společnosti. Tímto krokem EDS pokračuje v generační změně v podniku, jakož i v prohlubování spolupráce obou svých archových tiskáren: TYPOS a PASSAVIA.
 • V rámci posílení spolupráce s německou tiskárnou PASSAVIA dochází k vytvoření společného obchodního týmu (archový tisk) pro německy hovořící zákazníky.
 • Prodej části podniku VIVAS pre-press, a.s. (divize digitálního tisku) a její začlenění do organizační struktury Typos, tiskařské závody, s.r.o.
 • Spojením společností Typos, tiskařské závody, a.s. a TTZA Blue AcquiCo s.r.o. vzniká společnosti Typos, tiskařské závody, s.r.o.
 • Došlo k fúzi dceřiné společnosti Typos – Digital Print, s.r.o. s mateřskou společností Typos, tiskařské závody, a.s.
 • Nejvýznamnějším mezníkem v novodobé historii společnosti se stal rok 2004, v němž byl vystavěn v industriální zóně Plzeň – Borská pole objekt nové tiskárny. Přestěhování umožnilo rozsáhlé investice do strojů a zařízení, díky nimž se TYPOS zařadil mezi největší a nejmodernější archové tiskárny na českém trhu.
 • Společnost založila dceřinou firmu Typos – Digital Print a jako jedna z prvních tiskáren v České republice následovala trend, kdy si velké ofsetové tiskárny začaly zakládat divize zaměřené na digitální tiskové technologie. Ofsetový a digitální tisk se zde dodnes vhodně doplňují.
 • V roce 1997 byl zahájen provoz v nově zrekonstruovaném provozu v Klatovech v Nádražní ulici. Klatovský závod funguje dodnes a specializuje se především na malonákladový ofsetový tisk.
 • Společnost se stala součástí skupiny Euro-Druckservice GmbH.
 • Novodobá historie společnosti se začala psát v roce 1991. Společnost získala své současné jméno a byla zahájena výstavba haly pro novinovou rotačku MAN Roland.
 • Znárodněné tiskárny působí pod názvem Stráž, tiskařské závody, n.p. až do začátku 90. let 20. století.
 • Po skončení 2. světové války dochází k postupnému spojení všech plzeňských tiskáren do jednoho celku pod názvem Stráž, tiskařské závody, n.p.
 • Historie společnosti sahá až do 20. let minulého století. V té době v Plzni působila řada tiskáren, jako byla tiskárna Grafika, Grafické závody, Pour a spol. či První západočeská tiskárna.