Impresum

Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Podnikatelská 1160/14
301 00 Plzeň
Česká republika

Tel.: +420 377 193 300
E-mail: typos@typos.cz

Jednatel společnosti: Robert Vukelič
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21906
IČO: 28433301 | DIČ: CZ28433301

Design & implementace webu:
Florian Hertwig - Freelance Art Direction & Design
Alexander Kohn | Büro für digitale Gestaltung
Netprofit.de

Fotografie:
Studio Petrohrad

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost však nemůžeme přebírat odpovědnost.

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 německého Zákona o elektronických informačních a komunikačních službách zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných nařízení. Podle § 8 až § 10 výše uvedeného zákona však nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které by poukazovaly na protiprávní jednání. Povinnosti k odstranění nebo blokování používání informací podle obecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Taková odpovědnost je však možná teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení zákona. Pokud zjistíme případné porušení zákona, obratem tyto obsahy odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy také přebírat odpovědnost. Za obsahy propojených stránek je odpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly k okamžiku propojení kontrolovány na možné porušení zákonů. Protiprávní obsahy nebyly k okamžiku propojení identifikovány. Permanentní obsahová kontrola propojených stránek však není bez konkrétních důkazů porušení zákona možná. Pokud zjistíme porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorské právo
Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využívání v rozporu s autorským právem vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Soubory ke stažení a kopie tohoto webu jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, zohledňují se autorská práva třetích osob. Takové obsahy budou označeny jako obsahy třetích stran. Pokud byste byli přesto upozorněni na porušování autorských práv, žádáme Vás o zprávu. Pokud zjistíme porušení práv, obratem takové obsahy odstraníme.