Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Přehled ochrany osobních údajů

 

Obecné pokyny

V následujících pokynech naleznete jednoduchý přehled, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které Vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny pod tímto textem.

Zpracovávání údajů na naší stránce

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži této webové stránky.

Jak shromažďujeme Vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak tak, že nám je sdělíte. Zde se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas otevření stránky). Sběr těchto informací probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu Vaše data využíváme?

Část údajů je zpracovávána, aby bylo zajištěno bezchybné zobrazování webových stránek. Další data mohou být použita k analýze chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?

Máte kdykoliv právo na bezplatné informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších otázek, které se týkají ochrany údajů, nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo odvolat se k příslušnému dozorovému úřadu.

Kromě toho máte právo za určitých okolností požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Podrobnosti lze nalézt v zásadách ochrany osobních údajů v části „Právo na omezení zpracování“.

Nástroje analýzy a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnotit chování při procházení internetu. To se děje především pomocí cookies a tzv. analytických programů. Analýza Vašeho chování při surfování probíhá zpravidla anonymně; chování při surfování nelze sledovat zpět k Vám. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O možnostech námitek Vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

 

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, budou zpracovávány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem je používáme. To také vysvětluje, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít mezery v zabezpečení. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na této webové stránce je:

Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Podnikatelská 1160/14
301 00 Plzeň
Česká republika

Telefon: +420 377 193 300
E-mail: typos@typos.cz

Správce osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředku zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí zpráva e-mailem bez předepsané formy. Oprávněnost zpracování údajů, které proběhlo až do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitky proti zpracování údajů ve zvláštních případech a také proti zpracování pro účely přímého marketingu (článek 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud probíhá zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založeného na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na kterém je zpracování založeno, lze nalézt v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitky, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, ledaže bychom mohli poskytnout důkazy o přesvědčivých legitimních důvodech ke zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány k provozování přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem tohoto marketingu; to platí i pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitky, Vaše osobní údaje nebudou dále používány pro účely přímého marketingu (námitky podle čl. 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého pobytu, svého pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Právo na podání stížnosti trvá, aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány Vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů na jiného správce osobních údajů, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte jako provozovateli webu, šifrování SSL příp. TLS. Šifrované spojení je indikováno tím, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a ve Vašem adresním řádku se objeví zámek.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, nemohou třetí strany číst údaje, které nám poskytnete.

Informace, blokování, vymazání a opravy

V rozsahu platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně poskytnout informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a případně právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Pro další informace o osobních údajích nás prosím kdykoliv kontaktujte na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování nastává v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost svých osobních údajů uložených u nás, zpravidla potřebujeme čas, abychom to prověřili. Po dobu trvání prověřování máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Pokud je/bylo zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování dat.
  • Pokud již nepotřebujeme Vaše osobní údaje, ale vy je však potřebujete za účelem výkonu, obhajoby nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby byly Vaše osobní údaje omezeny, místo aby byly vymazány.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, musí být zváženy Vaše a naše zájmy. Pokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – nehledě na jejich uložení -  zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitých veřejných zájmů Evropské unie nebo členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Použití zveřejněných kontaktních údajů v souvislosti s povinností uvést kontaktní údaje v tiráži pro zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Marin Zimaj
AGOR AG Frankfurt
Hanauer Landstr. 151-153
60314 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 90437965
E-mail: mzimaj@agor-ag.com

4. Shromažďování údajů na naší webové stránce

 

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou archivovány ve Vašem počítači a jsou ukládány Vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. „Session-cookies (mandatorní)“. Po skončení Vaší návštěvy budou automaticky vymazány. Ostatní cookies zůstanou uloženy ve Vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto cookies nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili je pouze v jednotlivých případech, vyloučili jejich přijímání v určitých případech nebo je všeobecně vyloučili a také můžete aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Soubory cookie potřebné k provedení procesu elektronické komunikace nebo poskytnutí určitých funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky správné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu chování při procházení internetu), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů popsány zvlášť.

Log soubory serveru

Provozovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v tzv. log souborech, které nám Váš prohlížeč automaticky předá. Jsou to:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • referer URL
  • hostname počítače, na kterém jste přihlášeni
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tato data nejsou slučována s jinými zdroji dat.

Sběr těchto údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zpracovávány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat dál.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem, který nám zašlete, je dostačující. Oprávněnost zpracování dat, které bylo provedeno až do odvolání, není tímto odvoláním dotčena.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte Váš souhlas s uložením nebo dokud neodpadne účel ukládání dat (např. po ukončení zpracování Vaší poptávky). Povinná zákonná ustanovení, zejména lhůty pro uchovávání údajů, zůstávají nedotčena.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, telefonem nebo faxem, uloží a zpracuje se u nás Vaše poptávka včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, poptávka) za účelem zpracování Vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez Vašeho souhlasu dál.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud Vaše poptávka souvisí s plněním smlouvy nebo k provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech se zpracování provádí na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a/nebo našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování poptávek, které nám byly adresovány.

Údaje, které nám zasíláte prostřednictvím poptávek v kontaktních formulářích, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, neodvoláte Váš souhlas s ukládáním nebo neodpadne účel pro uložení údajů (např. po ukončení zpracování Vaší žádosti). Povinné zákonné předpisy - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze do té míry, do jaké jsou nezbytné pro založení, obsahovou formu nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (uživatelská data) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, abychom uživateli umožnili používání služby nebo mu ji vyúčtovali.

Shromážděná zákaznická data budou vymazána po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

Předávání údajů při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud to je nezbytné v rámci vyřizování smlouvy, například bance, která je pověřená zpracováním platby.

Další předávání údajů se neuskuteční nebo pouze pokud jste s předáním údajů výslovně souhlasili. Předávání Vašich údajů třetím stranám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, se neprovádí.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

5. Analytické nástroje a reklama

 

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analýzy službou Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics a používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak nabídku webu, tak jeho reklamu.

Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Výsledkem je zkrácení IP adresy společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude odeslána celá IP adresa na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace v pověření provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu. IP adresa předaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem se nebude slučovat s jinými daty společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a data související s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem:

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování Vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie opt-out tak, aby zabránil shromažďování údajů při budoucích návštěvách těchto stránek: deaktivovat Google Analytics.

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat ve službě Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování zakázek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek a zcela dodržujeme přísné předpisy německých orgánů pro ochranu údajů při používání služby Google Analytics.

Demografické charakteristiky ve službě Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. V důsledku toho mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z inzerce založené na zájmech společnosti Google a z údajů o návštěvnících třetích stran. Tyto údaje nemohou být přiřazeny konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google, nebo můžete obecně zakázat shromažďování svých údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování údajů“.

6. Newsletter

 

Údaje newsletteru

Pokud chcete odebírat newsletter, který je nabízen na naší webové stránce, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožňují kontrolu toho, že jste vlastník uvedené e-mailové adresy, a že souhlasíte s přijímáním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů vložených do formuláře pro registraci newsletteru probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejího použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit“ v newsletteru. Oprávněnost již dokončených operací zpracování dat není tímto odvoláním dotčena.

Údaje uložené u nás za účelem odběru newsletteru budou uloženy až do Vašeho odhlášení z newsletteru a po odhlášení newsletteru budou smazány. Údaje, které jsou u nás ukládány k jiným účelům zůstávají tímto nedotčeny.

CleverReach

Tento web používá pro zasílání newsletterů službu CleverReach. Poskytovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, s níž lze organizovat a analyzovat odesílání newsletteru. Vámi zadané údaje pro účely zasílání newsletteru (např. e-mailová adresa) budou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu příp. Irsku.

Naše newslettery zasílané s pomocí služby CleverReach nám umožňují analyzovat chování příjemců newsletteru. To může mj. analyzovat, kolik příjemců otevřelo zprávu zpravodaje a kolikrát, a na který odkaz bylo v newsletteru kliknuto. S pomocí tzv. sledování konverzí lze mimo jiné analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru proběhla předem definovaná akce (např. nákup produktu na našich webových stránkách). Další informace k analýze dat prostřednictvím newsletteru CleverReach naleznete na adrese: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli zrušit odhlášením z newsletteru. Oprávněnost již dokončených operací zpracování údajů není tímto zrušením dotčena.

Pokud nechcete analýzu službou CleverReach, musíte se z newsletteru odhlásit. Za tímto účelem je v každém newsletteru odpovídající odkaz. Dále se můžete z newsletteru odhlásit přímo na webových stránkách.

Data uložená u nás za účelem odběru newsletteru budou u nás uložena až do Vašeho odhlášení z newsletteru a po zrušení newsletteru budou vymazána z našich serverů i ze serverů CleverReach. Údaje, které jsou u nás uloženy za jiným účelem, zůstávají tímto nedotčena.

Bližší informace naleznete v ustanoveních k ochraně údajů společnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uzavření smlouvy o zpracování zakázky

Uzavřeli jsme smlouvu se společností CleverReach o zpracování zakázky a při používání služby CleverReach plně dodržujeme přísné předpisy německých úřadů pro ochranu údajů.

7. Zásuvné moduly a nástroje

 

Služba Adobe Typekit Web Fonts

Naše webové stránky využívají pro jednotné zobrazení určitých fontů, tzv. Web Fonts od Adobe Typekit. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte naše stránky, prohlížeč načte potřebné fonty přímo od společnosti Adobe, aby je mohl správně zobrazit ve Vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč se připojí k serverům společnosti Adobe ve Spojených státech. Společnost Adobe tak získá informaci o tom, že jste naše webové stránky otevřeli přes Vaši IP adresu. Při poskytování fontů nejsou podle výpovědi společnosti Adobe ukládána žádná cookies.

Společnost Adobe má certifikaci podle EU-US Privacy Shield. Privacy Shield je dohoda mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která má zajistit dodržování evropského standardu o ochraně údajů. Další informace naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

K zajištění jednotného zobrazení písma na našich webových stránkách je nutné používání služby Adobe Typekit Web Fonts. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů.

Další informace o službě Adobe Typekit Web Fonts naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google mapy

Tyto stránky využívají službu Google mapy prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K používání funkcí Google mapy, je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle předávány na server společností Google v USA a tam jsou ukládány. Poskytovatel této stránky nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití služby Google mapy je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledání míst, které uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Se službou reCAPTCHA chceme ověřit, zda zadávání dat na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. reCAPTCHA navíc analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na webovou stránku. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, dobu setrvání návštěvníka na webu nebo pohyby myší učiněné uživatelem). Data shromážděná během analýzy jsou předávána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci stránek nejsou upozorněni na to, že probíhá analýza.

Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webového serveru má oprávněný zájem, aby jeho webové nabídky byly chráněny před neoprávněným automatickým sledováním a spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.